Begeleiding van verandering

Begeleiding van verandering en verbetering

Zoals je in mijn portfolio kunt zien is het begeleiden van verandering en verbetering een van de kernactiviteiten. De daar genoemde incompany trajecten betroffen programma’s om leidinggevenden en hun teams te begeleiden na overnames, reorganisaties, strategiewijzigingen etc. Focus op vertrouwen in de toekomst en energie richten op het realiseren van ambities.

De transitie van huidig naar gewenst vraagt om een maatwerkprogramma dat we in co-creatie speciaal ontwikkelen voor jouw organisatie. Vasthouden en uitbouwen wat goed gaat, aandachtpunten snel verbeteren. We richten ons op de gewenste situatie, met respect voor het verleden. De visie, missie, strategie en de gewenste cultuur zijn het centrale uitgangspunt.

Deze factoren bepalen immers wat het gewenste gedrag op de werkvloer dient te zijn, wat het effect voor de klant is en wat het vraagt van de leidinggevenden (attitude, kennis, vaardigheden) om dit tot in de haarvaten van de organisatie te borgen. Leiderschap en voorbeeldgedrag is immers het belangrijkste vliegwiel voor verandering!

We begeleiden de leidinggevenden binnen jouw organisatie om visie, missie, strategie en doelstellingen te vertalen naar gewenst gedrag binnen hun eigen team. Daarnaast is er aandacht voor de versterking van de integrale samenwerking tussen de diverse disciplines die verantwoordelijk zijn voor het succes. We brengen samen met de leidinggevenden in kaart welke verandering in het gedrag er dan binnen hun eigen team noodzakelijk is en wat de status is van de veranderbaarheid en veranderingsbereidheid.

Het allerbelangrijkste is dat zij zichzelf committen en zo ja, wat hen dan als leidinggevende (attitude en gedrag) te doen staat om dit te realiseren.

Het accent ligt dus enerzijds op de persoonlijke ontwikkeling in hun rol als leidinggevende, anderzijds op ontwikkeling van concrete kennis en vaardigheden op gebied van gedragsbeïnvloeding, integrale samenwerking, team ontwikkeling en verandermanagement. Alles maatwerk in relatie tot wat jouw organisatie écht nodig heeft.

Om het rendement van de investering te vergroten dragen we zorg voor borging middels de “cascade” aanpak. Deze aanpak komt er op neer dat de deelnemers hun persoonlijke leerdoelen, team verbeterplan, intenties mbt integrale samenwerking en hun vorderingen bespreken met de direct leidinggevende. Het realiseren van leerdoelen en het teamplan is dan een vast onderdeel van een kwalitatief gesprek dat tevens kan worden gebruikt in de beoordelingscyclus.

Ben je nieuwsgierig hoe een dergelijk programma er voor jouw bedrijf of organisatie uitziet en welke investering dit vraagt? Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!