Waarom paarden

Equi Assisted Learning & coaching

Vertel het me en het waait door mij heen.

Laat het me zien en ik weet het morgen nog.

Laat het me voelen en ik weet het mijn hele leven.

Lao Tse

Het ervarend leren met onze paarden en ezels geeft je een waardevrij en helder beeld van jezelf. Van je kracht en uitdagingen op het gebied van o.a leiderschap, samenwerking, communicatie en persoonlijke effectiviteit. Door de directe feedback van het paard ervaar  je de invloed van je gedrag, overtuigingen, intenties en emoties op je functioneren.

Deze leerervaring is direct bruikbaar in de dagelijkse praktijk. De coachingsessies vinden plaats in de rijbak, je werkt met het paard vanaf de grond. Ervaring met paarden is niet nodig, enige angst voor paarden is geen belemmering.

Hoe werkt het?

Paarden zijn vluchtdieren die in kuddes leven met een duidelijke missie: samen overleven. Deze missie vraagt om leiderschap, sociale cohesie, een vorm van samenwerken en duidelijkheid over de positie van elk dier in de kudde. Paarden zijn continue bezig met het scannen van hun omgeving, terwijl ze grazen houden ze alles in de gaten. Daarnaast voelen ze de kracht en positie van de soortgenoten waarmee ze in contact komen in de kudde.

Deze oerprincipes gelden ook in het contact met mensen. Tijdens een sessie scannen de paarden en ezels of je bijdraagt aan hun missie = veiligheid en overleven. Zij kunnen dit voelen omdat gedragspatronen, emoties, intenties, overtuigingen etc. “druk” of spanning veroorzaken in ons lichaam. Op deze “druk” geven de paarden en ezels feedback met lichaamstaal; weglopen, afstand houden, liggen, toenadering zoeken, grenzen opzoeken, lichaamsdelen aanraken, kauwen & likken etc.

Naar aanleiding  van de feedback van de paarden en ezels bespreek ik met je wat je ziet, wat je voelt en de relatie met de dagelijkse praktijk. Door herkenning en erkenning van je patronen, emoties, intenties en overtuigingen neemt de “druk” af en komt er ruimte voor de gewenste verandering. Het afnemen van de druk is eveneens zichtbaar in het gedrag van het paard. Indien men uiterlijk en verbaal wel erkent maar innerlijk nog niet dan is dit ook zichtbaar in het gedrag van het paard.

Na afloop van de sessie vertalen we de feedback van het paard naar concrete handvatten in de dagelijkse praktijk.
Onze paarden en ezels zijn leading, zij zijn dermate sensitief en ervaren in dit werk dat zij exact aanvoelen wat je aankan en wat nog niet (vooral van toepassing op diepgaande persoonlijke thema’s). De paarden en ezels doen interventies die op dat moment nodig zijn.

Uitsluitend als de paarden en ezels het aangeven werk ik met systemische opstellingen. In tegenstelling met wat gangbaar is, werk ik zonder menselijke representanten of andere menselijke interventies. De paarden en ezels representeren patronen uit je familiesysteem of het systeem van de organisatie waarin je werkzaam bent. De paarden en ezels reflecteren heel zuiver hoe de patronen uit het systeem, vandaag de dag, bij jou persoonlijk doorwerken en de gevolgen daarvan. Het paard raakt de ziel, het paard heelt, het paard helpt te transformeren.

Ik werk uitsluitend met onze eigen paarden en ezels op onze eigen locatie. Dierenwelzijn staat voor ons voorop, onze paarden en ezels worden geleid en fit gehouden volgens de natuurlijke principes van de kudde. Wij leven 24/7 samen met onze dieren, hebben een zeer hechte band met hen en kennen hun gedrag. Dit is belangrijk om zuiver te kunnen waarnemen welk gedrag “normaal” is en welk gedrag te relateren valt aan de interactie met jou. Dit komt het rendement van de sessie ten goede. De sessies vinden buiten plaats in de natuurlijke omgeving van de dieren.